"Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü" Sempozyum programı

 

Sempozyum Başlığı: "Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü"

Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe Yer: Konak Belediyesi, Türkân Saylan Kültür Merkezi (İzmir-Alsancak)

SEMPOZYUM PROGRAMI 25 EKİM 2018 PERŞEMBE

09:15-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

10:15-12:00 I. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Berber

Prof. Dr. Ergün Aybars “İnönü ve Demokrasi”

Prof. Dr. Barış Özdal, “İsmet İnönü’nün Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sırasında Yapılmış Anlaşmalar”

Doç. Dr. Yücel Yiğit “İsmet "İnönü’ye Suikast Girişimi (1963)”

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Mehmetefendioğlu ve Cemal Necip Gürel "İsmet İnönü'nün İzmir Ziyaretleri 1922-1966"

Doç. Dr. Birten Çelik, “İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar”

12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-15:15

II. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergün Aybars

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, “ Zor Yıllarda Zor Olaylarda İsmet İnönü”

Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, “İsmet İnönü Hükumetlerinde Dış Politika: Hükumet Programları Üzerinden Bir Değerlendirme”

Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu, “İsmet İnönü ve Kadın”

Doç. Dr. Ahmet Talimciler, “İsmet İnönü ve Spor”

Araş. Gör. Tülay Gül, “İsmet İnönü’nün Muallimler Kongresi’ni Açış Nutku Konuşması ve Kamuoyu”

15:15-15:45 Çay-Kahve Arası 15:45-17:30

III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Kara Akgün

Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, “Başbakan İsmet İnönü’nün Kıbrıs Politikası (1961-1965)”

Prof. Dr. Engin Berber, “Ulusal Basında İsmet İnönü’nün Vefatı: Söylem Analizi ile Bir Okuma Denemesi”

Doç. Dr. Altuğ Günal, “Başbakan İsmet İnönü’nün Balkan Politikası (1930-1938)”

Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz, “İsmet İnönü ve Avrupa’ya Bakışı”

Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem, “İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi Türkiye'nin Balkanlar Politikası (1939-1950)”

17: 30-18:00 KAPANIŞ